Dotacja Unii Europejskiej

Tytuł projektu: "Zakup innowacyjnych środków trwałych w celu dywersyfikacji prowadzonej działalności."

Beneficjent: COLMET Przemysław Potrawiak

Poziom dofinansowania: 50% Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla rozwoju Lubuskiego